QuickNet Switch Harnesses
باندل های مسی سوئیچینگ
باندل‌های مسی سوئیچینگ پندوئیت بصورت دسته‌های 6 تایی از کابل مسی که دوسر هر کابل یک سوکت RJ45 در شرایط استاندارد پانچ شده است ارائه می شود. این پچ‌کوردهای باندل‌ شده در متراژهای مختلف و با ویژگی های مختلف توسط پندوئیت جهت سهولت در نصب دسته لینک های سوئیچ ارائه می شوند. نصب سریع و آسان، عدم وجود خطا در لینک نصب شده، سرعت و پهنای باند بالای لینک نصب شده و تعویض و نگهداری آسان از لینک از مزایای استفاده از این سیستم می باشد.
باندل‌های مسی سوئیچینگ پندوئیت بصورت دسته‌های 6 تایی از کابل مسی که دوسر هر کابل یک سوکت RJ45 در شرایط استاندارد پانچ شده است ارائه می شود. این پچ‌کوردهای باندل‌ شده در متراژهای مختلف و با ویژگی های مختلف توسط پندوئیت جهت سهولت در نصب دسته لینک های سوئیچ ارائه می شوند. نصب سریع و آسان، عدم وجود خطا در لینک نصب شده، سرعت و پهنای باند بالای لینک نصب شده و تعویض و نگهداری آسان از لینک از مزایای استفاده از این سیستم می باشد.


Category 6 UTP Category 6A UTP Category 6A Shielded
 باندل پچ‌کورد مسی سری Cat6 UTP   باندل پچ‌کورد مسی سری Cat6A UTP   باندل پچ‌کورد مسی سری Cat6A SFTP

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان