رک اتاق سرور، مرکز دادها
پندوئیت گستره وسیعی از انواع تجهیزات مدیریت کابل، تجهیزات اتاق ارتباطات، انواع رک و کابینت رک و تجهیزات تخصصی کابل کشی را ارائه می دهد. ارائه این گستره وسیع محصولات موجب رفع و مدیریت چالشهای توان، سرمایش، فضا و کابل کشی می شود. همچنین باعث افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های پیشرفته و بهره برداری بهینه از فضای موجود می شود.

پندوئیت گستره وسیعی از انواع تجهیزات مدیریت کابل، تجهیزات اتاق ارتباطات، انواع رک و کابینت رک و تجهیزات تخصصی کابل کشی را ارائه می دهد. ارائه این گستره وسیع محصولات موجب رفع و مدیریت چالشهای توان، سرمایش، فضا و کابل کشی می شود. همچنین باعث افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های پیشرفته و بهره برداری بهینه از فضای موجود می شود.


 مدیریت کابل افقی به ظرفیت 1 یونیت (1U).

WMPFSE

 1.7"H x 19.0"W x 3.7"D (44mm x 483mm x 94mm).
Cable Management - Horizontal - Black - Front Only
Dimensions: 1.7"H x 19.0"W x 3.7"D   -   44mm x 483mm x 94mm

 

 مدیریت کابل افقی با حجم بالا به ظرفیت 1 یونیت (1U).

NMF1

 Horizontal Cable Manager High Capacity Front Only 1 Rack Unit. 1.7"H x 19.0"W x 6.2"D (44mm x 482mm x 157mm).
Horizontal Cable Manager High Capacity Front Only 1 Rack Unit
Fully molded ABS plastic - Black
ِDimensions: 1.7"H x 19.0"W x 6.2"D - 44mm x 482mm x 157m

ابزار شانه آرایش و دسته بندی کابل.

CBOT24K

Cable bundle organizing tool, tool kit contains jacket cover with hook and loop fastener, green insert and yellow insert.<br/>Green Insert recommended for cable outer diameter range: 0.18" (4.6mm) – 0.25" (6.3mm).<br/>Yellow Insert recommended for cable outer diameter range: 0.23" (5.9mm) – 0.31" (7.9mm).
Cable bundle organizing tool, tool kit contains jacket cover with hook and loop fastener, green insert and yellow insert
Green Insert recommended for cable outer diameter range: 0.18" or 4.6mm – 0.25" or 6.3mm
Yellow Insert recommended for cable outer diameter range: 0.23" or 5.9mm – 0.31" or 7.9mm

رکهای فریم باز (رکهای پست) 2Post Racks

 رک فریم باز 42 یونیت سری رکهای پست.

R2P79

 19" EIA Rack, Aluminum 42RU
      Dimensions: 79.0"H x 20.2"W x 15.0"D
      (2004mm x 513mm x 381mm)
42Unit 2-Post Rack. 19inch EIA Rack, Aluminum 42RU Dimensions: 79.0"H x 20.2"W x 15.0"D - 2004mm x 513mm x 381mm

 رک فریم باز 45 یونیت سری رکهای پست.

R2P

19" EIA rack, aluminum. Dimensions: 84.0"H x 20.3"W x 3.0"D (2134mm x 514mm x 76mm).
45Unit 2-Post Rack. 19" EIA rack, aluminum. Dimensions: 84.0"H x 20.3"W x 3.0"D - 2134mm x 514mm x 76mm

 رک فریم باز 45 یونیت سری رکهای پست.

CMR19X84NU

19" EIA rack, aluminum. Numbered up.
      Dimensions: 84.0"H x 20.3"W x 3.0"D
      (2134mm x 514mm x 76mm).
45Unit 2-Post Rack. 19" EIA rack, aluminum. Numbered up. Dimensions: 84.0"H x 20.3"W x 3.0"D - 2134mm x 514mm x 76mm

رک فریم باز 45 یونیت عمق 6اینچ سری رکهای پست.

R2P6S

19" EIA rack, 6" channel, steel.
      Dimensions: 84.0"H x 20.3"W x 6"D
      (2134mm x 514mm x 152mm). Note: This rack is compatible with
      PatchRunner™ and High Capacity PatchRunner™ Vertical Cable Managers only.
45Unit 2-Post Rack. 19" EIA rack, 6" channel, steel. Dimensions: 84.0"H x 20.3"W x 6"D (2134mm x 514mm x 152mm). Note: This rack is compatible with PatchRunner™ and High Capacity PatchRunner™ Vertical Cable Managers only

براکت نصب سوئیچ سیسکو بر روی رکهای پست

R2PN2KB

2 post rack switch mounting bracket kit for Cisco N2K switch.
2Post Rack switch mounting bracket kit for Cisco N2K switchآدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان