Pre-Terminated Fiber Cable Assemblies
ترانکینگ های فیبر نوری پندوئیت
ترانک های فیبر نوری پندوئیت با کانکتورهای MPO، 12 تار فیبر نوری یکپارچه هستند که برای شبکه های با تراکم بالای فیبر بکار گرفته می شوند. این کابلهای یکپارچه فیبر نوری بهمراه کاستهای از پیش آماده شده فیبر نوری در سیستمهای کابل کشی ارتباطی اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات نیازهای شبکه های 1 و 10 گیگابیتی و کانالهای فیبر نوری پرسرعت را با حفظ سازگاری با استانداردهای شبکه برآورده می کنند. طراحی ماژولار و با تراکم بالای این تجهیزات بگونه ای انجام شده که استفاده بهینه از فضای رک را بهمراه گسترش سریع شبکه فراهم می کند.
ترانک های فیبر نوری پندوئیت با کانکتورهای MPO، 12 تار فیبر نوری یکپارچه هستند که برای شبکه های با تراکم بالای فیبر بکار گرفته می شوند. این کابلهای یکپارچه فیبر نوری بهمراه کاستهای از پیش آماده شده فیبر نوری در سیستمهای کابل کشی ارتباطی اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات نیازهای شبکه های 1 و 10 گیگابیتی و کانالهای فیبر نوری پرسرعت را با حفظ سازگاری با استانداردهای شبکه برآورده می کنند. طراحی ماژولار و با تراکم بالای این تجهیزات بگونه ای انجام شده که استفاده بهینه از فضای رک را بهمراه گسترش سریع شبکه فراهم می کند.
Trunk Assemblies Breakout Harnesses  Patch Cords and Interconnects and Pigtails
     
 ترانک های یکپارچه  ترانک های از هم بازشده (هارنسس)  پچ کوردها و کابل های ارتباطی
 
 HD SFQ Cable Assemblies
(OS1-OS2 Singlemode)
 HD SFQ Cable Assemblies
(OM3 10GbE Multimode)
 HD SFQ Cable Assemblies
(OM4 10GbE Multimode)
     
 کابل ترانکینک بهمراه کاست
سری تراکم بالا (های دنسیتی)
سینگل مود OS1-OS2
کابل ترانکینک بهمراه کاست
سری تراکم بالا (های دنسیتی)
مالتی مود 10 گیگابیتی - OM4
 
 Interconnect Cable Assemblies
(OS1-OS2 Singlemode)
 Interconnect Cable Assemblies
(OM4 10GbE Multimode)
 
     
کابل های ارتباطی
(سینگل مود - OS1-OS2)
کابل های ارتباطی
(مالتی مود 10 گیگابیتی - OM4)
 
 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان